etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

LUMAKO-NALAUT

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutushanke LUMAKO-NALAUT

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden täydennyskoulutustuksia hankeaikana marraskuusta 2011 lokakuuhun 2013 toteuttivat Sedu Aikuiskoulutus, Koulutuskeskus Salpaus, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Hyria koulutus Oy ja Ammattiopisto Livia. Lisätietoja oppilaitosten omilla sivustoilla sekä oikealla olevasta valikosta kohdasta yhteistyöoppilaitokset ->

****************************************************
Nettisivuston viimeinen päivitys hankeaikana tammikuussa 2014.

Kiitos kaikille hankkeen toteuttamisen mahdollistaneille tahoille, tietojaan ja taitojaan jakaneille asiantuntijoille, täydennyskoulutuksiin osallistuneille, kouluttajille, koulutusaineistoja tuottaneille, kokeilleille ja kehittäneille, hankkeen hallinnointiin osallistuneille - sekä muutoinkin hankkeen toteutumiseen myönteisesti vaikuttaneille henkilöille!

Tammikuussa 2014 -Aana Vainio, projektipäällikkö
****************************************************

Suorat linkit luonnonhoito-osaajan koulutusmateriaaleihin:

Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 1: Perinne- ja maisema-alueiden luonnon- ja ympäristönhoito
Vainio, A. (toim.) 2013 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; no. 104, 95 s.


Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 2: Taajamien ja rakennettujen ympäristöjen luonnonhoito
Vainio, A. (toim.) 2013 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; no. 105, 155 s.


Luonnonhoito-osaajan täydennyskoulutus 3: Vesistö- ja rantakohteiden luonnonhoito
Vainio, A. (toim.) 2013 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin raportteja; no. 106, 145 s.

Keski-Suomen 24.10.2013 "Luonto- ja ympäristöalan ajankohtaiset asiat" seminaarin esitelmät aukeavat valintapalkin linkistä: LUMAKO-seminaari II syksy 2013 ->

Pohjanmaan 22.10.2013 "Pienvesien hoito- ja kunnostusseminaari / Seminarium on restaurering och skötsel av småvattendrag" esitelmät aukeavat valintapalkin linkistä: LUMAKO-seminaari I syksy 2013 ->

Hämeessä 14.9.2012 pidetyt esitelmät tai niiden lyhennelmät kivialan ja vesiensuojelun asiantuntijaseminaareista: "Kivi ympäristössä" & "Vesiensuojelu yhteistoimin ja -voimin" aukeavat valintapalkin linkistä: Seminaarit syksy 2012 ->

"Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito - hyviä käytäntöjä ja kokemuksia" -tilaisuuksien esitelmät tai niiden yhteenvedot Varsinais-Suomesta 2.2.2012, Uudeltamaalta 1.3.2012 ja Etelä-Pohjanmaalta 12.4.2012 aukeavat valintapalkin linkistä: Seminaarien esitykset ->

Kehitetään yhdessä luonto- ja maisemapalvelujen mahdollisuuksia!

 


Katso lisätietoja:

Yhteistyöoppilaitokset
tai
Kurssitarjotin

Projektipäällikön blogi, johon hankeaikana ilmestyi uusi kirjoitelma aika ajoin.

Lisätietoa luonto- ja ympäristöalasta, muusta koulutustarjonnasta, ammattikuvauksista ja alasta kokonaisuudessaan.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry