etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Luonnonhoito-osaajan kurssitarjotin

Luonnon- ja maisemanhoitotöiden koulutuksia hankeaikana 2011-2013 ovat kehittäneet ja toteuttaneet
Vaasan aikuiskoulutuskeskus Pohjanmaalla
Sedu Aikuiskoulutus Etelä-Pohjanmaalla
Koulutuskeskus Salpaus Kanta- ja Päijät-Hämeessä
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus Keski-Suomessa
Ammattiopisto Livia Varsinais-Suomessa
Hyria koulutus Oy Uudellamaalla

Koulutuksen nimeä klikkaamalla saat uuteen ikkunaan esille lyhyen esitteen kurssin sisällöstä.

 

100 Perinne- ja maisema-alueiden luonnonhoito

 

 

110 Niittyjen ja ketojen hoitotyöt

 

111 Vieraskasvilajien tunnistaminen ja torjunta

 

120 Puustoisten perinnebiotooppien kunnostus- ja hoitotyöt

 

140 Kulttuuriperintökohteiden hoitotyöt

 

151 Perinteisten puurakennelmien huolto ja korjaustyöt

 

200 Taajamien ja rakennettujen ympäristöjen luonnonhoito

 

 

211 Laidunnus, laidunaitojen ja -rakenteiden tekeminen

 

220 Taajamametsien hoitotyöt

 

240 Virkistyskohteiden huolto- ja ylläpitotyöt

 

250 Taukopaikkojen ja opasteiden rakentaminen ja kunnostaminen

 

251 Esteetön luontorakentaminen

 

260 Kivennäismaan retkeilyreittien rakentaminen

 

262 Ratsastusreittien rakentaminen

 

263 Vesistöluontoreittien ja kalastuspaikkojen rakentaminen

 

270 Maisema- ja luonnonkivirakentaminen

 

300 Vesistö- ja rantakohteiden luonnonhoito

 

 

310 Rantavyöhykkeiden maiseman- ja luonnonhoitotyöt

 

320 Suoalueiden ennallistamistyöt ja vesiensuojelutyöt metsäojitusalueilla

 

330 Purojen ja muiden virtavesien sekä lähteiden kunnostaminen

 

340 Kosteikkojen hoito ja ylläpitotyöt

 

341 Pienvesien suojelu ja hoitotyöt - alueellisten erityiskohteiden hoito

 

342 Järvien suojelu ja hoitotyöt, kunnostus ja tilan seuranta

 

350 Vesiensuojelupatojen rakentaminen

 

361 Pienkosteikon rakentaminen

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry