etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito

Seminaarien ohjelmat ja esitysten lyhennelmät syksy 2012

Tuplaseminaari Lahti 14.9.2012:

Maakunnallisten "Luonnon-, maiseman- ja ympäristönhoito - hyviä käytäntöjä ja kokemuksia" seminaarien sarja jatkui 14.9.2012 Sibeliustalolla Lahdessa, missä järjestettiin kivialan ja vesiensuojelun asiantuntijaseminaarit rinnakkaisina tapahtumina: "Kivi ympäristössä" sekä "Vesiensuojelu yhteistoimin ja -voimin".

Tilaisuuden avasi Hollolan, Lahden ja Nastolan ympäristölautakunnan puheenjohtaja, Lahden kaupunginvaltuuston jäsen, hallintotieteiden opiskelija ja SDP:n varapuheenjohtaja Eero Vainio.

Seminaariohjelma Sibeliustalo Lahti 14.9.2012


Kivialan ohjelma, luentosali HAAPA Sibeliustalo Lahti 14.09.2012

- Kivialan seminaarin avasi Heikki Palin, Kiviteollisuusliitto ry
- Aamupäivän puheenjohtaja Olavi Selonen, Palin Granit Oy
- Iltapäivän puheenjohtaja opettaja Reijo Leivo Koulutuskeskus Salpaus Kiviala

Tutkija Teijo Rytteri Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos

Kaivannaisalan ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Kommenttipuheenvuoro: Toimitusjohtaja DI Pekka Jauhiainen Kiviteollisuusliitto ry

Kommenttipuheenvuoro: Kaivannaisalan ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Geologi Hannu Luodes Geologian tutkimuskeskus

Luonnonkivialan materiaalitehokkuus ja kestävä kehitys

Toiminnanjohtaja Seppo Närhi Viheraluerakentajat ry

Luonnonkivi maisema- ja ympäristörakentamisessa

Arkkitehti Pauli Lindström Arkkitehtisuunnittelu Pauli Lindström Oy

Luonnonkivi maisemassa

Lehtori Juha Kauhanen Koulutuskeskus Salpaus Kiviala

Luonnonkiven kestävä käyttö rakentamisessa

Maisema-arkkitehti Kairi Meos Azalea Maisemasuunnittelu Oy

Kivikaupunki – Kotka

Tutkimusjohtaja Kirsi Taivalantti Saimaan ammattikorkeakoulu

Sivukiven käyttö ympäristö- ja piharakentamisessa


Vesiensuojelun ohjelma, luentosali KUUSI Sibeliustalo Lahti 14.09.2012

- Vesiensuojelun seminaarin puheenjohtaja Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut

Toiminnanjohtaja Markku Myllylä Kalatalouden keskusliitto

Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat vesienhoidon perusteena

Kalastusneuvos Juha Keto Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus ry

Yhteisöllinen vesienhoito

Johtaja Marjukka Porvari John Nurmisen säätiö Puhdas meri -hankkeet

Fosforikuorman leikkaamisen mahdollisuudet

Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Vesivarayksikkö

Vesienhoidon yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiö

Vesijärvisäätiön esittely

Tohtorikoulutettava Pauliina Salmi Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema

Hapetuksen vaikutukset vesiekosysteemiin - jäänalainen näkökulma

Professori Jukka Horppila Helsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos

Rehevöityneen järven kunnostamisen haasteita

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut

Vesijärven kunnostuksen nykytilanne

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry