etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Seminaarien satoa

Seminaarien ohjelmat ja esitysten lyhennelmät Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta ja Etelä-Pohjanmaalta keväältä 2012

Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 12.4.2012

Ohjelma Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki 12.4.2012

projektipäällikkö Anne Matilainen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti:

Metsien uudet arvoketjut

erikoissuunnittelija Marko Svensberg, Suomen riistakeskus Riistaa reunoilta -hanke:

Reuna-alueiden luonnonhoitoon osaamista

luonnonhoitopäällikkö Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaa:

Metsätalouden vesiensuojelu kuntoon esimerkkinä Paju-River -hanke

Metsäkeskuksen toteuttamat metsäluonnon hoitohankkeet vuodesta 1998 lähtien

Opiskelijan blogi-kirjoitus esityksestä Metsätalouden vesiensuojelu kuntoon, esimerkkinä Paju-River

tutkija Vesa Laulumaa, Museovirasto Skogens kulturarv i Kvarkenregionen SKAIK -hanke:

Kulttuuriperintökohteet ja metsätalous

opiskelijan blogi-kirjoitus esityksestä: Kulttuuriperintökohteet ja metsätalous

suunnittelija Lise-Lotte Flemming, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vieraslajit kuriin VIKURI -hanke:

Vieraskasvilajien torjunta käytännössä

Opiskelijan blogi-kirjoitus esityksestä: Vieraskasvilajien torjunta käytännössä

kaupunginpuutarhuri Hannu Ojanen, Seinäjoen kaupunki:

Viheralueiden hoito taajamissa

metsäsuunnittelija / toimitusjohtaja Raimo Asikainen, Lahden Kaupunki / Carelia Forest Oy:

Hankintapalvelujen digitaalinen kilpailutus "Taajamametsien hoitourakat"

projektipäällikkö Hannu Salo, Lakeuden Elämysliikunta ry:

Esteettömiä elämyskohteita hanketyönä

kotieläinasiantuntija -lammastilat Milla Alanco, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Keski-Pohjanmaa ja ruotsinkielinen Pohjanmaa:

Etelä-Pohjanmaalla toteutettuja maisemakohteita

hankekoordinaattori Reetta Yli-Hynnilä, Härmänmaan 4H-yhdistys ry:

Kauhavalainen kylämaisema - kohennusta ympäristöön


Uusimaa Mäntsälä 1.3.2012

Ohjelma Uusimaa Mäntsälä 1.3.2012

luonnonsuojelun erikoissuunnittelija Marja Hokkanen, Metsähallitus Luontopalvelut Etelä-Suomi:

Retkeilyalueiden ja kansallispuistojen huolto ost

viheraluehoitaja Helena Vaalasti, Espoon kaupunki:

Maisemanhoito - kokemuksia Espoosta

vanhempi tutkija Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus Luontoympäristökeskus Biodiversiteettiyksikkö:

Vieraskasvit ja luonnonhoito

projektivastaava Hanna-Leena Keskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto Uudenmaan piiri ry Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hoitohanke:

Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien hoitoon jatkuvuutta

yrittäjä Ilpo Markkola, puu- ja kivityö Ilpo Markkola:

Maisemanhoitoyrittäjyys - monenlaisia mahdollisuuksia - Yrittäjän puheenvuoro

metsätalousinsinööri Raimo Asikainen, Lahden kaupunki Kunnallistekniikka:

Hankintapalvelujen digitaalinen kilpailutus, case: Taajamametsien hoitourakat

ylitarkastaja Saku Härkönen, Uudenmaan ELY-keskus Ympäristön tila:

Vesiympäristön hoito haltuun luvallisesti

hankekoordinaattori Sampo Vainio, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle 2007-2011 -jokikunnostushanke:

Vesienhoidon suunnitelmat teoiksi

maatalouden ympäristöneuvoja Kaisa Tolonen, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö & Baltic Sea Action Group Järki -hanke:

Suojavyöhykkeet toiminnan tehostajana

tohtorikoulutettava Marjo Valtanen, Helsingin yliopisto Ympäristötieteiden laitos:

Hulevedet - kokemuksia bisuodatuksesta

erikoistutkija Päivi Maaranen, Museovirasto Kulttuuriympäristön suojelu:

Maaseudun kulttuuriperintökohteet - hoidon haasteet

maisemasuunnittelija Riikka Söyrinki, ProAgria Pirkanmaa Maa- ja kotitalousnaiset:

Ympäristöyrittäjyys kannattavaksi


Varsinais-Suomi Loimaa 2.2.2012

Ohjelma Varsinais-Suomi Loimaa 2.2.2012

johtaja Teppo Vihola, Suomen Maatalousmuseo Sarka:

Maatalous maisemassa

hankepäällikkö Terhi Löfstedt, MTK Varsinais-Suomi:

Maisemanhoito, yrittäjyyden näkökulmaa

puistonhoitaja Jukka Mattila, Metsähallitus Luontopalvelut Etelä-Suomi:

Retkeilyalueiden ja kansallispuistojen huolto ostopalveluna

tutkija Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Turun museokeskus:

Perinteiset rakennelmat arvokas osa maisemaa - hoidon haasteet

projektipäällikkö Elina Joensuu, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesien tila vesien hoito VELHO -hanke:

VELHO vesien ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Varsinais-Suomessa

koulutussuunnttelija Veli-Matti Jalli, Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Cofreen -hanke:

Ruovikot hyötykäyttöön ja maisemat kuntoon

yrittäjä Veijo Ojansuu, Ympäristö Ojansuut Oy:

Ympäristö Ojansuut Oy - Yrittäjän puheenvuoro

projektipäällikkö Mikko Alhainen, Suomen riistakeskus kotiseutukosteikko LIFE+:

Kosteikot - mahdollisuuksia yrittäjälle

projektipäällikko Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Finland Oy:

Hulevedet huomioon

metsänhoitaja Juha Mäkitalo, Turun Kaupunki Kiinteistöliikelaitos välittää yrittäjä Taisto Jangerin terveiset:

T. Janger Oy - Yrittäjän puheenvuoro

vastaava rakennuttaja Anna-Kaisa Kaukola, Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos:

Maisemapellot ja niityt kaupunkialueella

projektikoordinaattorit Natalia Räikkönen & Johanna Vattulainen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnonsuojelu:

Vieraslajit kuriin - kokemuksia Varsinais-Suomesta

rakennusmestari Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesivarat:

Vesiympäristön hoito haltuun luvallisesti

tutkimus- ja kehityspäällikkö Juha Kääriä, Turun AMK:

Vesien tila paremmaksi, ympäristöyrittäjät työssä

Viherympäristöliitto ry

Ammattiopisto Livia

Hyria koulutus Oy

Sedu Aikuiskoulutus

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry