etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Kilpailun säännöt ja palkinnot

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry järjesti vuonna 2009 kaikille avoimen valokuvakilpailun aiheesta luonnosta tuotteeksi ja palveluksi. Kilpailun tarkoituksena oli tuoda kuvasarjoin esille luontoyrittäjyyttä sekä ihmisten suhdetta suomalaiseen luontoon ja sen vastuulliseen käyttöön.

Säännöt

Kilpailuun sai osallistua 3–6 valokuvasta muodostuvalla, kilpailun teemaa kuvaavalla kuvasarjalla. Kilpailukuvien täytyi olla ennen julkaisemattomia ja 1.1.2004 jälkeen otettuja. Kuvaajalla tai kuvaajaryhmällä oli oltava kilpailukuviin täydet oikeudet. Kuvaaja vastasi siitä, että kuvissa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä oli lupa kuvan julkaisuun. Kuvauksissa tuli noudattaa eettisyyden periaatteita. Kilpailuun ei voinut osallistua trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla. Sävysäädöt, terävöitykset yms. olivat kuitenkin sallittuja.

Kilpailukuvien tuli olla jpg- tai tiff-muodossa olevia digikuvia, jotka toimitettiin cd:lle talletettuna. Kunkin kuvatiedoston pitemmän sivun tuli olla vähintään 1600 pixeliä. Usealla kuvasarjalla kilpailuun osallistuttaessa kukin kuvasarja tuli tallettaa omaan kansioonsa. Jokaisella kuvasarjalla täytyi olla nimi. Lisäksi kuvasarjan kuvat tuli nimetä järjestykseen numeroin. Kuvasarjan liitteenä ja cd:ssä tuli olla kuvaajan nimi ja yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus kuvasarjan aiheesta, kuvauspaikasta ja -ajasta. Tietojen antoa varten löytyi osallistumislomake kilpailun nettisivuilta osoitteesta www.luontoyrittaja.fi/valokuvakilpailu. Kilpailija vastasi itse lähetyskuluista. Kilpailukuvia tai mahdollisia tallennusvälineitä ei palautettu.

Kilpailuun lähetettyjä kuvia ja kuvasarjoja voitiin jatkossa käyttää kilpailusta kertovissa tiedotteissa, artikkeleissa ja tuotteissa (mm. korteissa, julisteissa ja kalentereissa) sekä kilpailukuvista koostettavissa näyttelyissä ilman erillistä korvausta. Kuvien omistusoikeudet säilyivät kuvien ottajilla. Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry saa käyttää palkittuja kilpailukuvia veloituksetta luontoyrittäjyyden esittelyssä painotuotteissa ja internetsivuilla, muita kuvia 60 euron kertakorvauksella / kuva. Kilpailun järjestäjä saa rajata ja käsitellä kuvaa esitysyhteyden edellyttämällä tavalla. Lisäksi kilpailija pystyi osallistumislomakkeella ilmoittamaan, jos kilpailukuvia voi käyttää kuvaajatiedot mainitsemalla korvauksetta suomalaisen luonnon ja luontoyrittäjyyden esille tuontiin kotimaassa ja kansainvälisessä levityksessä.

Kilpailukuvat oli toimitettava 21.9.2009 mennessä osoitteeseen: Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki.


Kilpailun tuomaristo ja tulosten julkistaminen

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat pääsuunnittelija Kirsti Doukas (Kalevala Koru Oy), toimitusjohtaja Jyrki Kangas (Metsähallitus), ylitarkastaja Tapio Heikkilä (ympäristöministeriö), puheenjohtaja Katri Kranni (Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry) sekä toinen Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n nimeämä edustaja. Tuomariston sihteerinä toimi Juha Rutanen Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:stä.

Kilpailun tulokset julkistettiin marraskuussa vuonna 2009 Helsingissä pidettävässä tilaisuudessa, jossa palkittiin kolme parasta kuvasarjaa. Lisäksi palkittiin parhaat luontoelämyksiä ja luontotuotteita kuvaavat kuvasarjat, jotka voivat olla sijoittuneet pääsarjassa. Tuomaristo pystyi myös jakamaan kunniamainintoja harkintansa mukaan. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvottiin tuotepalkintoja.

Kilpailun kuvasarjoista valittiin noin 15 parhainta ja kiinnostavinta valokuvanäyttelyyn, jotka olivat esillä Helsingissä tulosten julkistamistilaisuuden yhteyteen koottavassa näyttelyssä sekä esimerkiksi joissakin Metsähallituksen luontokeskuksissa eri puolilla Suomea.

Kuvien arvostelukriteereinä käytettiin sekä kuvien taiteellista että luontoyrittäjyyttä esille tuovaa näkökulmaa. Tuomariston päätöksistä ei voinut valittaa. Kilpailun käytännön järjestelyistä vastasi Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n hallitus, joka toimi lisäksi kilpailukuvien esiraatina.


Palkinnot:

1. palkinto

Haltin Outdoor-ulkoiluasu voittajan valinnan mukaan (arvo n. 350–420 euroa)
Detria Oy:n Arbutin Anti Aging -sarja (arvo 184 euroa)
Vilmankämmen -instituutin Hyvinvointipäivä kahdelle Haarlan kuningattarena tai kuninkaana sisältäen hierontaa, yrttijalkakylvyt ja kasvonaamion, turvehoidon, venyttelyä ja rentoutusta sekä salaattilounaan, marjapiirakan ja yrttiteen (arvo 480 euroa)

2. palkinto

Viikonloppumajoitus neljälle henkilölle valitsemassasi maaseutumatkailuyrityksessä (arvo n. 250 euroa)
Detria Oy:n Arbutin- ja Relaxant -tuotteita (arvo n. 100 euroa)

3. palkinto

Metsähallituksen Onnin maja Evon retkeilyalueella viikonlopuksi
Detria Oy:n Arbutin- ja Relaxant -tuotteita (arvo n. 80 euroa)

Paras luontoelämyskuvasarja

Viikonloppumajoitus neljälle henkilölle valitsemassasi maaseutumatkailuyrityksessä (arvo n. 250 euroa) sekä
Detria Oy:n Arbutin- ja Relaxant -tuotteita (arvo n. 80 euroa)

Paras luontotuotekuvasarja

Detria Oy:n Arbutin Anti Aging -sarja (arvo 184 euroa) sekä muita Detria Oy:n Arbutin- ja Relaxant -tuotteita (arvo n. 80 euroa)
Ruhajoki Oy:n Lehto Peat -hoitoturvetuotteita tai -palveluita (arvo n. 80 euroa)

Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan tuotepalkintoja.


Palkintoja tarjoavat yritykset:

Halti Oy
Iloa ja mukavuutta. Säästä huolimatta.
http://www.halti.fi/

Detria Oy
Kauneutta ja terveyttä suomalaisesta luonnosta!
http://www.detria.fi/

Vilmankämmen instituutti
Astu hyvään vointiin!
http://www.vilmankammen.fi/

Metsähallitus
Palveluja luonnossa liikkujille!
http://www.metsa.fi/
http://www.luontoon.fi/

Maaseudun Tulevaisuus
Suomen kolmanneksi luetuin päivälehti!
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/

Ruhajoki Oy
Hoitoturve – puhdas, suomalainen luonnontuote!
http://www.lehtopeat.com/

Hiking Travel Hit Ky
Hyvänmielen retkiä suomalaisessa luonnossa!
http://www.hikingtravelhit.fi/

Laiva Oy Matkailu / Suomen Hopealinja
Modernit sisävesilaivat Pyhäjärven ja Vanajaveden aalloilla!
http://www.hopealinja.fi/

Tiedustelut: Juha Rutanen, puh. 040 5737 568, juha.rutanen@helsinki.fi

Lisätietoa luontoyrittäjyydestä: www.luontoyrittaja.fi

Mitä luontoyrittäjyys on?

Luontoyrittäjyydellä tarkoitetaan luonnonantimiin ja luonnon tarjoamiin elämyksiin perustuvaa ympäristövastuullista yrittäjyyttä. Luontoyrittäjyyteen kuuluu sekä tavaroiden että palveluiden tarjoajia. Luontoyrittäjyys voidaan jakaa osa-alueisiin, joita ovat:

• luonto- ja metsästysmatkailu ohjelmapalveluineen
• puun ja puista saatavien tuotteiden jalostaminen käsityöalalla ja puusepänyrittäjyydessä
• luonnonmarjojen, -sienten ja -yrttien yms. keruutuotteiden hyödyntäminen
• riistan, kalojen ja rapujen hyödyntäminen
• maaperäainesten kuten turpeen ja kiven pienimuotoinen hyödyntäminen
• vesivarojen, lumen ja jään hyödyntäminen
• virkistyspalveluiden rakentaminen, luonnon- ja maisemanhoito, luontoon perustuva sisällöntuotanto sekä muut luontoon perustuvat palvelut


Metsämiesten Säätiö ja Kalevala Korun Kulttuurisäätiö tukevat valokuvakilpailun ja näyttelyn järjestämistä.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry