etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Vetovoima

Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja

Elokuussa 2009 on käynnistynyt Opetushallituksen rahoittama kaksivuotinen Luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia ja vetovoimakampanja -hanke. Hanke toteutetaan kahdessa erillisessä osiossa: strategiatyö ja vetovoimaisuuden lisääminen. Hanketta hallinnoi Koulutuskeskus Salpaus.

Strategiatyö-osiossa laaditaan luonto- ja ympäristöalan ammatillisen koulutuksen kehittämisstrategia, jossa kuvataan koulutuksen nyky- ja tavoitetilaa sekä toimenpide-ehdotuksia tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiatyötä tehdään yhteistyössä kaikkien luonto- ja ympäristöalan oppilaitosten, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n kanssa. Strategiatyö käynnistyy virallisesti Lahdessa 4.2.2010 luonto- ja ympäristöalan neuvottelupäivillä, jonne kutsutaan luonto- ja ympäristöalan ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten johtajat.

Vetovoima-osion tavoitteena on lisätä luonto- ja ympäristöalan tunnettuutta peruskoulun ja lukion päättäville nuorille. Hankkeen aikana tuotetaan alasta markkinointimateriaalia (mm. internet-sivut, DVD ja alan esite), joka pääosin keskittyy luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon esille tuomiseen. Syksyllä 2010 järjestetään alueellisia tapahtumia, joihin kutsutaan peruskoulujen ja lukioiden opoja tutustumaan luonto- ja ympäristöalan oppilaitoksiin sekä työpaikkoihin. Vetovoima-osio tiivistyy ja päättyy Next Step -messuihin tammikuussa 2011.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry