etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Maaseudun kehittäminen

  Maa- ja metsätalousministeriö
Luo mm. edellytykset uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle sekä maaseudun elinkeinojen ja virkistystoimintojen kehittämiselle.
  Maa- ja metsätalousministeriö, hankkeet
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet.
  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maataloustuottajain, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien valtakunnallinen talouspoliittinen ammatti- ja etujärjestö.
  Maakuntien liitot
Maakuntien liitot ovat kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimivia lakisääteisiä kuntayhtymiä.
  Maaseudun kehittämisohjelmat 2007-2013
Tietoa maaseudun kehittämisestä ja siihen liittyvistä EU-ohjelmista ja tukitoimenpiteistä.
  Suomen kunnat
Kaikki Suomen kunnat, sekä linkit kuntien kotisivuille.
  Suomen Kylätoiminta ry
Edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä, toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.
  TE-keskukset
Tervetuloa TE-keskusten yhteissivuille tutustumaan neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluihimme.
  Teemaryhmät/YTR
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän yksi merkittävä työtapa on teemaryhmä -työskentely.
 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry