etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Tutkimus

Luontoyrittäjyyteen liittyvä tutkimus sivuaa hyvin monta eri alaa, joista keskeisimpiä ovat mm. yrittäjyyteen, matkailuun ja elintarvike- ja metsäalaan liittyvä tutkimus.

Yleisesti ottaen luonnontuotealalla Suomessa sato-, käyttö- ja poimintamäärien tilastointi on muuhun Eurooppaan nähden verrattain hyvällä mallilla. Samoin alalla on tehty mm. luonnontuotteiden ravintoarvotutkimusta verrattain laajalti, joskin lisätutkimuksen tarve on myös ilmeinen. Erikoisluonnontuotteista tutkimustuloksia on varsin vähän.

Luontomatkailuun liittyen tutkimus on keskittynyt aikaisemmin enemmänkin ympäristön kantokykyyn ja mm. kansallispuistojen kävijämääriin liittyviin seikkoihin. Luontoyrittäjyyden aluetaloudellisiin vaikutuksiin sen sijaan on kiinnitetty huomiota vasta viime vuosina.

Oheisessa kohdassa organisaatiot on lueteltu luontoyrittäjyyteen liittyvät tutkimusorganisaatiot. Alaan liittyviä selvityksiä on tehty usein myös opinnäytetöinä, joita on mahdollista usein selata oppilaitosten, kuten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kotisivujen kautta.

Lisätietoa eri toimialojen tutkimusaiheista ja tutkimuksista löydät myös valikosta LINKIT.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry