etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Kanta-Häme

Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista ja sijaitsee Etelä-Suomessa suurten kaupunkikeskusten läheisyydessä. Maakunnan 16 kuntaa ryhmittyvät Hä-meenlinnan, Forssan ja Riihimäen seutukuntiin. Asukkaita Hämeessä on noin 165 000. Sijaintinsa ansiosta Häme on helposti saavutettavissa, sillä maakunta on noin tunnin juna- tai ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta ja muista Etelä-Suomen suurimmista kaupungeista.

Maakunta koostuu pienten ja keskisuurten kaupunkien sekä taajamien ja niiden tar-joamien palvelujen verkostosta. Suomalaisen sisämaa-asutuksen vanhimmat alueet sijaitsevat Hämeessä. Elävät tapahtumat ja vilkas kansalaistoiminta ovat olennainen osa hämäläistä kulttuuria. Maakunnassa vallitsee pitkä perinne tekstiili- ja lasimuo-toilun aloilla.

Hämäläinen maaseutu on säilynyt elinvoimaisena ja tarjoaa erinomaisen mahdolli-suuden tutustua suomalaiseen luontoon. Häme on luonnoltaan rikasta ja monimuo-toista. Vuodenaikojen vaihtelun voi aistia kaikkialla. Maisema kohoaa vaihtelevana, sillä maakunnasta löytyy erilaisia metsiä, järviä, soita ja harjuja. Harjujonot hallitsevat kulttuurimaisemaa, jota hiekkanummet ja pienet vesistöt elävöittävät. Rauhoitettuja luonnonsuojelualueita Hämeessä on yli 4000 hehtaaria. Lisätietoja mm. Hämeen liitto

Kanta-Hämeen luonto vesien ja metsien mosaiikkimaisuudellaan luo hyvät mahdollisuudet luontoyrittäjyydelle. Hämeen maakuntaohjelma 2003-2006 mainitseekin kokous ja businessvirkistysmatkailun sekä lyhytlomat ja maaseutumatkailu yhtenä kehittämiskokonaisuutena. Kasvavalla luontomatkailulla on tässä yhteydessä hyvin suuri merkitys. Luontomatkailu kerää mukaansa myös muut luontoyrittäjyyteen liittyvät mahdollisuu-det kuten erilaisten keruutuotteiden jalostus, kalastus ja metsästys sekä erilaiset oh-jelmapalvelutuotteet. Maakunnassa on kiitettävästi virinnyt alueellista yhteistyötä eri luonto- ja matkailuyrittäjien keskuudessa.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry