etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Erikoisluonnontuotteet

Luonnontuotteet ovat kasvattaneet viime vuosina merkitystään esimerkiksi käsityöalalla, floristiikassa ja hoitopalveluissa. Näillä aloilla hyödynnettäviä erikoisluonnontuotteita ovat esimerkiksi puista saatavat sivutuotteet (puuhiili, terva, mahla, pettu, tuohi, kävyt, havut, tuhka ja oksat), muut käsityö- ja koristetuotteet (pajut, sammal, kaislat, kivet, jäkälät ja monet koristekasvit), hoitotuotteet (kylpyturve, savi ym.) ja kuitukasvit (tupasvilla, nokkonen).

Erikoisluonnontuotteet ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita. Kuluttajien ympäristötietoisuus on kasvamassa, mikä tarjoaa lisää mahdollisuuksia luonnontuotealan kehittymiselle. Valitettavasti vasta pieni osa Suomessa käytetystä käsityö- ja koristemateriaalista tuotetaan kotimaassa. Kiinnostuksen kasvaessa alalle on kehittymässä uutta yritystoimintaa ja tarjontaa.

Näille sivuille on koottu erikoisluonnontuotteisiin liittyvää tietoa. Pääosa aineistosta pohjautuu työryhmän Helena Ahonen-Raassina (sisältövastaava), Paula Palmgren ja Ella Hujala Luonnontuotealan teemaryhmän tilauksesta kokoamaan materiaaliin. Piirroskuvat ovat Elina Palojärven ja Paula Palmgrenin työtä.

Erikoisluonnontuotealalle on kehitetty toimiala-analyysia alan toiminnan laajuuden ja näkymien selvittämiseksi. Tietoja tarvitaan alan kehittämistyön tueksi. Analyysia kehittämällä ja määrävälein toistamalla saadaan kuva toimialan kehittymisestä. Ensimmäinen erikoisluonnontuotealaa kartoittava selvitys toteutettiin alkuvuodesta 2005. Ohessa selvityksen raportti.

Erikoisluonnontuotealan toimiala-analyysi

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry