etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Luonnontuoteala

Luonnontuotteilla tarkoitetaan sekä luonnonvaraisia että puoliviljeltyjä marjoja, sieniä ja yrttejä sekä erikoisluonnontuotteita. Luonnosta jokamiehenoikeuksien nojalla kerättävät tuotteet muodostavat luonnontuotealan ytimen, mutta maanomistajan luvalla kerättävät materiaalit ovat kasvattaneet viime aikoina merkitystään. Luonnontuotealaan kuuluu kaikki em. tuotteisiin liittyvä toiminta talteenotosta yritystoimintaan, neuvontaan, koulutukseen ja tutkimukseen.

Näille sivuille on koottu luonnontuotealaan liittyvää tietoa ja linkkejä. Lisätietoa alasta saat mm. alla mainittujen toimijoitten kautta.

Luonnontuotealan teemaryhmä toimi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän määräajaksi nimittämänä, luonnontuotealalla toimivana asiantuntija- ja yhteistyöelimenä. Sen keskeisiä tehtäviä olivat toimialan koordinointi ja kehittämistyön yhteensovittaminen, yrittäjyyden kehittymistä tukevan asiantuntijajärjestelmän rakentaminen sekä alan tarjoamien uusien mahdollisuuksien esilletuonti ja vahvistaminen mm. hyvinvointialalla. Teemaryhmän toiminta päättyi vuoden 2013 lopussa. Teemaryhmän kokoamaa materiaalia ylläpidetään näillä sivuilla.

Arktiset Aromit ry on valtakunnallinen luonnontuotealan toimialajärjestö, joka tekee luonnon marjoihin, sieniin ja yrtteihin liittyvää menekinedistämistyötä, valmistaa ja välittää alan tiedotus- ja koulutusmateriaalia sekä järjestää luonnontuotealan tapahtumia.


Näiden luonnontuotealan sivujen toteuttamista on rahoittanut Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry