etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Luonto- ja maisemapalvelut

Luonto- ja maisemapalveluilla tarkoitetaan luonnon ja kulttuurimaiseman hoitoon ja käyttöön liittyviä palveluita. Suojelu-ja monimuotoisuuskohteiden hoidon lisäksi alan toiminnalla voidaan huolehtia esimerkiksi luontoreittien huollosta ja matkailualueiden maisemanhoidosta. Entistä enemmän tarvetta luonto- ja maisemapalveluille arvioidaan olevan mm. kylien maisemanhoitotöissä ja viihtyisyyden lisäämisessä sekä vapaa-ajan asukkaiden toivomissa palveluissa.

Maaseudun työllisyyttä edistäville luonto- ja maisemapalveluille nähdään olevan mahdollisuuksia esimerkiksi ympäristöhallinnossa, metsähallinnossa, Museoviraston vastuulla olevien muinaisjäännösalueiden hoidossa, tiehallinnossa, kuntien ja kylien viheralueiden ja maisemien hoidossa sekä riistanhoidossa, mutta alalle olisi kehitettävä erilaisia rahoituskeinoja sekä lisättävä ammattitaitoa ja yhteistyömuotoja. Palvelujen kehittymiseksi tarvitaan uusia keinoja ja malleja eri tahojen tavoitteiden yhteensovittamiseen ja toteuttamiseen. Esimerkiksi sopimuksellisuus ja neuvottelumekanismien löytäminen ovat keinoja löytää paikalliset ja yhteiset tavat palvelujen synnyttämiseksi.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry