etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Miksi kansainvälistä yhteistyötä?

Metsästysmatkailussa toimialana sekä alan yrittäjäkentässä on pohjoisissa maissamonia yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Suomi, Ruotsi, Islanti ja Kanada ovat vasta alkutaipaleella toimialan kehittämisessä, kun taas Skotlannissa alalla on vankat perinteet. Yleisesti ottaen Suomessa alalta puutuu erityisesti liike- ja elinkeinotoiminnan kannalta olennaista objektiivista tietoa kansainvälisesti markkinapotentiaalista, kestävistä liiketoimintamalleista ja taloudellisista mahdollisuuksista. Erilaisissa selvityksissä kansainvälisten markkinoiden onkin todettu olevan potentiaalisin kasvusuunta erityisesti tuotteistetulle metsästysmatkailulle.

Metsästysmatkailuun liittyvää tietoa on verrattain vähän ja se on hajallaan kaikissa osallistujamaissa. Eri maiden käytännöistä ja ratkaisumalleista on tarpeen saada benchmarking -tietoa alan kehittämiseen myös kotimaassa. Kansainvälisellä yhteistyöllä pystytään mm. laajempaan tiedon ja parhaiden käytäntöjen levittämiseen suuremmilla resursseilla kuin yksittäisellä kansallisella hankkeella. Lisäksi erityisesti Skotlannin tietotaidon tuominen tuotteistamiseen ja markkinointiin luo selkeää lisäarvoa kansalliseen kehittämiseen. Myös Islanti on luontomatkailun tuotteistamisessa edelläkävijämaita. Ruotsi ja Kanada (Newfoundland) puolestaan ovat verrattain samanlaisessa tilanteessa alan kehittämisen suhteen kuin Suomi ja yhteistyömahdollisuudet yrittäjien ja yritysryhmien kesken ovat erinomaiset. Kanadan asiantuntemus mm. Yhdysvaltojen markkinoista ja markkinapotentiaalista avaa myös lukuisia mahdollisuuksia kotimaisille yrittäjille.

Alalle kaivataan enemmän verkostoitumista alan yrittäjien kesken sekä etenkin alan toimijoiden ja perinteisemmän matkailusektorin välille. Kansainvälisellä toiminnalla luodaan edellytykset yritysten yhteistuotteille esim. Suomi-Ruotsi –akselilla (yhteiset tuotteet, metsästysopasyhteistyö jne), jolla voidaan saavuttaa lukuisia etuja liittyen mm. yhteismarkkinointiin, yhteisen pohjoisen metsästysmatkailu brandin luomiseen ja kannanvaihteluihin varautumiseen.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry