etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

North Hunt -koulutusmateriaali

Näiltä sivuilta löydät koulutusmateriaalia liittyen metsästysmatkailutuotteen toteuttamisesta tai vaikkapa metsästysmatkailuoppaiden koulutukseen. Koulutusmateriaali on koottu kansainvälisessä North Hunt -hankkeessa ja sisältää täten myös esimerkkejä muista pohjoisista maista ja alan yrityksistä. Oheisilta alasivuilta löydät metsästysmatkailuun liittyvää koulutusmateriaalia suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Materiaalia on eri muodoissa, kalvoina, raportteina, lomakepohjina jne. teemaan liittyen. Materiaali on tarkoitettu vapaasti alan toimijoiden käyttöön, tietenkin normaalit copy right -oikeudet huomioiden (Lähde on kuitenkin mainittava sitä käytettäessä). Materiaalia ei ole koottu kurssimuotoon, vaan kukin voi koota siitä tarvitsemansa kokonaisuuden.

Materiaali on myös löydettävissä hankkeen kotisivuilta http://www.north-hunt.org

Lisätietoja materiaalista:
Markus Muuttola (markus.muuttola@hao.fi)
Haapaveden ammattiopisto

Mitä on metsästysmatkailu?

Kriteeristö ja eettiset periaatteet

Tuotekehitys

Myynti ja markkinointi

Linkit ja tietolähteet

Koulutussisältö

Transnational Training Material

From the following sub pages you can find training material related to hunting tourism in English. The material is based on the research results of North Hunt project and material collected from the co-operation partners. It is free to use for everyone, with respecting the the normal copy rights rules naturally (remember to mention the source of the information!). The material is "raw" material and does not as such from any courses. The aim is that the interested parties could collect together the infomation package needed for their course requirements.

Further information of the training material from Markus Muuttola/Haapavesi Vocational College, markus.muuttola(at)hao.fi

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry