etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston erillislaitos, jonka toimintayksiköt sijaitsevat Mikkelissä ja Seinäjoella. Kahdessa yksikössä työskentelee yhteensä noin kahdeksankymmentä henkilöä. Ruralia-instituutti toimii yliopistokeskuksissa molemmilla paikkakunnilla.

Ruralia-instituutin tehtävänä on maaseudun elinkeinojen ja maaseudun asukkaiden elinolosuhteiden edistäminen. Keinoina ovat monitieteinen yliopistollinen tutkimus ja opetus, kehittämistoiminta ja koulutus sekä yhteistyö alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Seinäjoen yksikössä toiminnan painopiste on maaseudun yritystoiminnassa ja yritysten liiketoimintamallien kehittämisessä eri toimialoilla.

Mikkelin yksikössä toiminta jakaantuu kahteen osaamisalueeseen: Eco & Food (luomu ja elintarvikkeet) ja Rural & Coop (maaseutu ja osuustoiminta) sekä yksikön sisäisille ja ulkoisille asiakkaille suunnattuihin yhteisiin palveluihin.

Lisätietoa Ruralia-instituutin toiminnasta yksikön kotisivuilta:

http://www.helsinki.fi/ruralia/index.asp

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry