etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Kansainvälistyminen


Kansainvälistymisen ABC- tarkistuslista globaaleista markkinoista kiinnostuneille yrityksille

Kansainvälistyminen kiinnostaa monia yrityksiä. Syynä voi olla kotimarkkinoiden rajalliset kasvumahdollisuudet tai aluksi pelkästään mielenkiinto kokeilla, kuinka omat tuotteet menestyisivät maailmanlaajuisilla markkinoilla. Pienelle luonnontuotteita valmistavalle yritykselle ryhtyminen kansainväliseksi toimijaksi voi olla haastavaa. Alla olevien teemojen avulla pystyt arvioimaan nykyistä toimintaasi ja miettimään, minkälaisia haasteita kansainvälistyminen tuo mukanaan. Teemojen ohessa olevat linkit vievät sinut kyseiseen aiheeseen syvemmin ja pääset etsimään lisätietoa.

Markkinapaikka

Oletko miettinyt vientimaata kokonaisuutena, jossa toimii eri kilpailijoita, tukkureita, maahantuojia ja keskusliikkeitä? Minkälaiset ihmiset ovat kiinnostuneita tuotteistasi? Kenttätason kilpailija-analyysi voidaan tehdä osallistumalla vientimaan messuille ja tutustumalla paikallisiin tuotteisiin. Vähittäiskauppoja kiertämällä saa kuvan tuotevalikoimista ja hintatasosta. Internet on tehokas apukeino etsittäessä maahantuojia, tukkureita ja keskusliikkeitä, joille tuotteita voi tarjota myyntiin. Suomesta käsin tehtävät selvitykset voivat auttaa määriteltäessä mahdollisia asiakkaita ja yleistä kysyntää. Näiden tekemisessä kannattaa olla yhteydessä kauppakamareihin, vientikeskuksiin ja kansainvälistymispalveluita tuottaviin yhtiöihin.

Finpron konsultointipalvelut

Rahoituskanavat

Finnvera Oyj parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin. Valtion omistamana rahoittajana Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä.

Finnveran palvelut vientiä suunnittelevalle yrittäjälle

Yhteistyö

Voisitko perustaa vientirenkaan muiden alasi yritysten kanssa tai onko paikkakunnallasi kansainvälistymishankkeita käynnissä?Julkisen palvelun yhtiöt tarjoavat apua pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin.

Lisätietoa saa esimerkiksi ELY-keskuksista ja Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Laatuvaatimukset

Ovatko tuotteesi työnlaadulta ja kestävyydeltä niin sanotut minimikriteerit täyttäviä? Tuotteiden täytyy olla tasalaatuisia. Tähän päästään koneistamalla tuotantoa, laatujärjestelmillä ja omavalvonnalla. Asiakas määrittelee laadun silmämääräisesti ja vertaamalla syntynyttä laatukuvaa hintatasoon.

Maa- ja metsätalousministeriön -sivustolta löytyy perustietoa laadusta.

Tuoteinnovaatiotaso

Varmista, että tuotteesi todella omaa kilpailukykyisiä ominaisuuksia, joilla pystyy erottumaan paikallisista tuotteista. Uusi innovaatio voi syntyä monen huippuominaisuuden yhdistelmästä. Luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden tuotekehitysapua tarjoavat yliopistojen tutkimuskeskukset, yritykset ja asiantuntijat.

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille

Eri elintarvikealan osaamiskeskukset

Agronomiliiton verkkosivuilta

Foodwest Oy:n sivuilta

Pakkausmerkinnät

Lähtökohtana vientimarkkinoille on pakkausmerkintöjen vastaaminen kyseisen maan lainsäädäntöä. Muista että pakkaus on osa tuotetta ja toimii tehokkaana markkinointiviestimenä. Elintarvikkeiden osalta pakkausmerkintöjä säätelee KTM:n asetus pakkausmerkinnöistä. EU:n alueella on käytössä mm. yhteinen luomu-merkki.

Eviran palvelut vienti-/tuonti asioissa

Laatuketjun sivut

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry