etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Markkinointi

Markkinointi osana yritystoimintaa

Luontoyrittäjyys on monasti yrittäjyyttä, jossa keskeinen osa toimintaa on itse tekeminen ja tuotteiden valmistaminen. Tällöin markkinointi jää helposti turhan vähälle huomiolle. Hyvä markkinointi, joka pohjautuu omien potentiaalisten asiakkaiden tuntemiseen on kuitenkin yksi yrityksen menestyksen ehdottomista kulmakivistä.

Markkinointi on tulevaisuuteen katsomista. Markkinoinnin avulla yritys pyrkii paitsi saamaan uusia asiakkaita, myös säilyttämään jo olemassa olevan asiakaskunnan. Pienten yritysten markkinointiresurssit, niin rahalliset kuin ajallisetkin, ovat usein kuitenkin varsin rajalliset. Yhteistyöllä voidaan parantaa pienten yritysten mahdollisuuksia myös markkinoinnin saralla, esimerkiksi muodostamalla yhteistyörenkaita eli niin sanottuja markkinointirenkaita.

Mainonnan kohdentaminen oikealle potentiaaliselle asiakasryhmälle on myös tärkeää, joka puolestaan vaatii sekä kunnollista markkinoiden että oman asiakaskunnan tuntemista. Tässä voidaan käyttää apuna asiakaskyselyitä ja tutkimuksia. Markkinointiin liittyvää lisätietoa saa paitsi verkosta, myös erilaisissa opistoissa ja oppilaitoksissa, jotka järjestävät aiheeseen liittyviä kursseja ja tutkintoja.

Lisää tietoa markkinoinnista löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

Finpro, markkinatietopalvelut
Finpron markkinatietopalvelut tarjoavat yrityksille kattavan valikoiman raportteja ja palveluita

Kansainvälistyminen
Finpron palvelut markkinoinnissa ja kansainvälistymisessä (mukana mm. kansainvälistymisen Online-palvelu ja laaja messuluettelo)

Kuluttajaviraston yrityspalvelut
Kuluttajaviraston kokoama tietopankki yrityksille tuotesuunnittelusta, käyttöohjeista, markkinoinnista, mainonnasta ja asiakaspalvelusta

Markkinoinnin julkaisuja
Linkkejä alan merkittäviin suomenkielisiin lehtiin

Markkinointi, Yrittäjän Tietopankki
Yrittäjän Tietopankin kokoamaa tietoa markkinoinnin perusteista sekä hyödyllisiä linkkejä

Miksi ja mitä julkaisen Webissä?
Jukka Korpelan kokoama Web-julkaisemisen opas, jossa ohjeita webin käytöstä

Suomen markkinatutkimusliitto ry
Liiton kotisivu.Markkinatutkimuksia yrityksille.

Yrityksen perustajan polku
Uusyrityskeskusverkoston tarjoamat palvelut.

YritysSuomen markkinointipalvelut
Kauppa- ja teollisuusministeriön koordinoima verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry