etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Hiking Travel, Hit Ky

Monialainen yritys


Hit Ky on kaksikymmentävuotias, joustava, kehittyvä ja monipuolinen luontoliikuntaa ja matkailun ohjelmapalveluja tarjoava yritys, jonka kapasiteetti riittää suurtenkin ryhmien palvelemiseen. Toiminta-alue on pääsääntöisesti Pirkanmaa, mutta tarvittaessa asiakkaita palvellaan kaikkialla Suomessa. Muutamia retkiä on järjestetty ulkomaille. Yrityksen omistavat Liisa ja Pekka Tyllilä.

Asiakkaista valtaosa tulee kotimaasta. Retkiä ja ohjelmia toteutetaan 98 prosenttisesti yrityksille tai muille julkisyhteisöille. Vuokraustoiminnassa ja liikuntalajikoulutuksissa asiakkaita ovat pääsääntöisesti yksityishenkilöt. Verstaassa korjataan omassa käytössä olevia välineitä ja valmistetaan ahkioita yksityisille asiakkaille. Erilaisia kimppavälineitä on valmistettu yhteistyökumppaneille ja muille yrityksille.

Luonnossa liikkuminen lapsuudesta saatu ”perintö”


Luontokohteet ja kansallismaisemat ovat tulleet Liisalle tutuiksi jo lapsuudesta. Perhe harrasti luontoliikuntaa, kuten hiihtoretkiä talvella ja souturetkiä kesällä.

Liisa on koulutukseltaan saksan tekniseen sanastoon erikoistunut kielenkääntäjä, mutta valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka oli Seitsemisen suunniteltu kansallispuisto, jossa hän toimi oppaana kolme vuotta ennen kuin alue 1992 perustettiin kansallispuistoksi. Sieltä hänet ”löydettiin” Suomen Ladun kenttäsihteeriksi. Seitsemisen aika oli hyvää koulutusta luontomatkailualalle, siellä Liisa osallistui Metsähallituksen ja Ammattikasvatushallituksen järjestämiin SuVi- kursseihin (suojelu- ja virkistysalueiden henkilökunnalle suunnatut kurssit), joiden pohjalta 1990-luvulla kehitettiin erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintokoulutusta. Suomen Latu kasvatti Liisaa yrittäjyyteen, hän oli tulosvastuussa mm. Sata-Hämeen, Keski-Suomen ja UKK -vaelluksista. Liisa on opiskellut myös ympäristönsuojelua, aikuispedagogiikkaa ja matkailua.

Toinen vastuullinen yhtiökumppani on Pekka Tyllilä, joka on koulutukseltaan FK. Yritystä perustettaessa hän opetti tietojenkäsittelyoppia Vaasan yliopiston lehtorina, piti sieltä vuoden sapattivapaata keskittyen yrityksen toimintaan ja jäi kokonaan yrityksen varaan vuonna 2005. Molemmille luonto- ja ympäristöasiat ovat aina olleet tärkeitä.

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiökumppani on Pekan entinen kollega, kauppatieteiden tohtori Janne Lehtinen. Janne on ollut korvaamaton apu ja tuki yrityksen talouden suunnittelussa.

Liikeidean löytäminen


Liisa oli Tampereen yliopistolla suorittamassa matkailun approa, kun palveluyrittäjyyden professori Antti Haahti antoi tehtäväksi osoittaa, että opiskelija osaa perustaa yrityksen. Muiden tehdessä asian vain paperille, Liisa käytti tilaisuutta hyväkseen ja perusti yhdessä miehensä ja Jannen kanssa Hiking Travel, Hit Ky:n.

Tavoitteena oli aluksi vain Liisan työllistäminen, sillä työpaikka Suomen Ladussa oli hävinnyt äitiysloman aikana. Liikeidea pohjautui alusta lähtien luontoliikuntaan ja haluun jakaa omaa luonto- ja paikallistuntemusta muille. Liisa oli Suomen Ladussa työskennellessään hankkinut koulutusta ja kokemusta eri luontoliikuntalajeista ja retkien suunnittelusta ja huollosta, joten luontoretkien ajateltiin olevan päätuote.

Toisin kuitenkin kävi. 1990 -luvun lamassa luontomatkailukoulutus ryöpsähti valloilleen, mutta kouluttajia ei juuri ollut. Niinpä alkuvuosina suurin tulonlähde olikin erilaisten matkailukurssien vetäminen. Hiking Travel, Hit Ky, saattoi tarjota monipuolisen koulutuksen lähes pelkästään oman henkilökuntansa voimin. Liisan vastuulla oli matkailun yleinen teoria ja tuotteistaminen, Pekka vastasi retkistä ja luonnontuntemuksesta ja Janne hoiti yritystoiminnan koulutuksen.

Se, että ylipäätään yritys pääsi hyvin alkuun, johtui Liisan kokemuksesta Suomen Ladun palveluksessa ja sinä aikana hankkimista arvokkaista kontakteista. Hän tunsi hyvin alan paikalliset toimijat. Verkostoituminen on ollut alusta lähtien yritykselle tärkeää.

Apua ja tukea aloittamiseen


Professori Antti Haahti oli priimus moottorina yritystä perutettaessa ja kannusti ja tuki vielä Rovaniemelle siirryttyäänkin. Yrityksen virallinen kotipaikka oli alussa Kuru ja he saivat Kurun elinkeinoasiamies Pekka Ahlrothilta paljon apua käytännön paperityön pyörittämiseen. Hän myös keksi yritykselle nimen ja on siten Hiking Travelin virallinen kummisetä.

Liisa ja Pekka päättivät yritystä perustettaessa olla ottamatta lainaa yritystoimintaan. Taloudellinen apu olisi helpottanut toimintaa ja mahdollistanut nopeamman kasvun, mutta he ovat olleet velattomina pienyrittäjinä yhtä stressiä vapaampia. Toinen periaate oli, että he eivät omista liiketoimintaa varten kiinteistöjä, vaan ohjelma voidaan toteuttaa missä hyvänsä asiakas haluaa. Täysin he eivät ole pystyneet tätä periaatetta noudattamaan, sillä välineitä on paljon.

Erittäin tärkeää tukea ja apua he saivat alkuvuosina Liisan vanhemmilta, jotka hoitivat lapsia silloin kun isä oli Vaasassa ja äiti retkien tai opetuksen vuoksi poissa kotoa. Lapsista myös kasvoi vastuunkantajia ja luotettavia työntekijöitä yritykseen.

Monipuolista osaamista tarvitaan


Liisan ja Pekan lisäksi yritys työllistää pojan Tapion (FK) ja Liisan veljenpojan Laurin (paperi-insinööri, tuleva eräopas) kokopäiväisesti ja ympärivuotisesti. Myös nuorin tytär Tuire on opiskeluaikana tehnyt kesätöitä yrityksessä ja vastaa edelleen ompelijana osaltaan tuotteiden valmistuksesta. Tuiren vastuulla on myös yrityksen retkille sopivien roolivaatteiden suunnittelu ja valmistus.

Vuosittain yrityksessä on eri oppilaitoksista viidestä seitsemään työssä oppijaa vuorollaan 1 – 6 kk ajan sekä tarvittaessa apuun on saatavissa entisistä harjoittelijoista ja opiskelijoista muodostuva reilun 20 keikkailijan reservi.

Liisan mielestä tärkein taito ja ainoa vaatimus uudelle työntekijälle on asiakaspalvelutaito – alkuun riittää kohtelias käytös ja hymy. Alalla työllistyviltä edellytetään sopeutumista erilaisiin ihmisiin ja ryhmiin sekä nopeastikin vaihtuviin tilanteisiin. Työntekijöillä tulee olla kykyä ja halua liikkua ulkona myös haasteellisissa olosuhteissa. EU:n ja omien kansallisten kuluttajasuojamääräysten vuoksi työssä edellytetään myös vankkaa ammattitaitoa ja erilaisten koulutusten suorittamista. Tarvitaan melontaoppaan ja köysitoiminnan ohjaajan tutkintoa, hygieniapassia ja ensiapukorttia. Hit on alusta lähtien satsannut laatuun ja kouluttanut henkilökuntaa ja myös keikkailijoita mm. eri luontoliikuntalajeissa ja turvallisuusasioissa.

Luontoretkiä, tuotekehittelyä ja koulutusta


Yrityksen toiminta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: retket ja ohjelmat, välinevalmistus ja vuokraus, koulutustoiminta ja erilaiset projektit ja selvitystyöt, kuten melontareittien kartoitukset.

Retkien ja ohjelmapalveluiden vastuu on Liisalla. Luontoretket suuntautuvat lähiluontoon, mikä Tampereen alueella tarkoittaa Kaupin urheilupuistoa ja Pyynikkiä, Viikinsaarta ja Näsijärven sekä Pyhäjärven vesialuetta. Ylöjärven harjua ja lähiseudun suojelualueita, Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoja, Siikanevan suoaluetta, Riuttaskorven ja Pukalan retkeilyalueita sekä Tampereen kaupungin retkeilyalueita käytetään paljon. Yhteistyökumppanien kautta palveluun voidaan yhdistää saunomista ja ruokailuja ja siksi ohjelmia toteutetaan myös Murikan, Mobilian, Hatanpään kartanon, Marttilan Pirtin, Urkin Piilopirtin ja Villa Näsirinteen lähimaastoissa.

Hit on Metsähallituksen sopimusyrittäjä lähiseudun kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla. Yritys on aktiivisesti mukana mm. kehittämässä leirikoulupaketteja Seitsemiseen. Seitsemisen ja Helvetinjärvenkin pienten kansallispuistojen ongelma on se, että suurimmat kävijäpaineet ja opastuksen tarve sijoittuvat lyhyeen kevät- ja syyssesonkiin, jolloin alueella liikkuu palveluvarustukseen nähden melkein liikaa koululaisryhmiä. Haasteena on saada sesonkia pidennetyksi ja toimintaa tasaisemmin koko vuoden ajalle. Metsähallituksen säästöjen vuoksi yrittäjille suunnatut palvelut (varattavat tulipaikat/keittokatokset) ovat melko vähäisiä ja niitä tarvittaisiin lisää.

Yrityksen perustamisen lähtökohtana oli, että motorisoitua liikkumista luonnossa ei tarjota. Luontoretkien tavoitteena on suoda osanottajille omakohtaisia, positiivisia luontokokemuksia ja oman esimerkin voimalla vaikuttaa myös ihmisten asenteisiin. Retkillä noudatetaan roskattoman retkeilyn periaatetta: tuo tullessasi, vie mennessäsi.


Melontaretkillä ovat mukana koulutetut oppaat, joita yrityksessä ovat Pekan lisäksi Tapio ja Lauri. Tapio ja Lauri ovat myös auktorisoituja köysitoiminnan ohjaajia (KTO), joita tarvitaan erilaisissa kiipeily- ja laskeutumisohjelmissa. Lauri on eräopaskoulutuksessaan erikoistunut eräkokkaukseen ja on usein retkillä toteuttamassa ruokapalveluja. Ohjelmapalveluissa ovat tarvittaessa mukana kaikki.

Luonnontuotteita käytetään monipuolisesti: retkillä ruokailussa (marjoja, sieniä, paikallista kalaa ja hirvenlihaa raaka-aineena aina kuin mahdollista), koristeina kattauksissa (leipäkoreina, pajukoreina, välillä ateria syödään päreeltä), asiakaslahjoina ja oppaiden rooliasuissa (huovutettuja/pellavaisia kankaita, koristeita, hattuja, luonnonkukkia, risuja, keppejä jne.)
Sesonkiaika retkien järjestämisessä on keväällä huhtikuusta juhannukseen ja jälleen koulujen alettua elokuun puolivälistä marraskuulle.

Välinevuokraamo on Tapion vastuulla. Kesäisin vuokrataan potkulautoja, kanootteja, kajakkeja, telttoja, ja muita retkeilyvälineitä, talvisin suksia, lumikenkiä, potkukelkkoja ja retkiluistimia. Kanoottivaja on Kaupinojanlahdella Näsijärven rannassa, jonne myös siirretään tulevan kesän aikana talvivälinevarasto, kelluva Bikini Baari. Välinevuokrauksessa ja lajikoulutuksissa sesonki riippuu paljon säätilasta, mutta on toukokuun alusta syyskuun loppuun (melonta ja kanootit) ja tammikuulta maaliskuulle (talvivälineet).

Verstaan korjaus- ja huoltotoimet sekä välinevalmistus ovat Pekan ja Laurin vastuulla. Verstaalla valmistetaan monissa testeissä maailman parhaimpien joukkoon rankattuja ahkioita sekä sellaisia liikunnan ryhmävälineitä (viiden hiihdettäviä suksia, kimppakelkkoja, tandemsuksia jne.), joita ei muualta saa. Harjoittelijat osallistuvat taitojensa mukaan verstastyöskentelyyn.

Koulutustoiminta on monipuolista. Liisa opettaa Tampereen ammattikorkeakoulussa matkailun kansainvälisellä kurssilla luonto- ja seikkailumatkailua. Liikuntalajikoulutuksista vastaavat Pekka, Tapio ja Lauri. Kesäisin Hit järjestää kanoottivajan tuntumassa Kaupinojanlahdella viikoittain melontakoulutusta, talvella annetaan ohjausta hiihdossa ja retkiluistelussa. Lumikenkä- tai sauvakävelyä ohjaavat muutkin. Projekteissa ja erilaisissa selvitystöissä päävastuu on Liisalla ja Pekalla. Melontareittiselvityksiä tekemässä on ollut mukana myös Tapio.

Yhteistyö kantavana voimana


Pienelle yritykselle verkostoituminen on erittäin tärkeää. Liisa on mukana yrittäjien etujärjestöissä: hän kuuluu Ylöjärven Yrittäjien hallitukseen ja on Pirkanmaan Yrittäjien Matkailutoimikunnan puheenjohtaja. Etujärjestöinä hän pitää myös Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry:tä ja Green Care Finland ry:tä, joiden perustajajäsen hän on ja alusta lähtien on ollut myös hallitustyöskentelyssä mukana.

Omalla lähialueella he ovat perustaneet Vihreä Sydän Matkailuyrittäjien yhdistyksen, jonka avulla markkinointiin saadaan enemmän voimaa. Alusta lähtien on solmittu kumppanuuksia muiden yrittäjien kanssa. Majoitus-, sauna ja ateriapalveluita tarjoavat yritykset tarvitsevat asiakkailleen ohjelmaa ja ovat erinomaisia yhteistyökumppaneita. Ohjelmia myyvät mm. Tampereen Kylpylä, Murikka Opisto, Mobilia, Hopealinja Oy, Hatanpään Kartano ja Urkin Piilopirtti Oy. Tänä keväänä on kehitetty uusi hyvinvointipaketti yhteistyössä UKK Terveyspalvelut Oy:n, Linkosuon kahviloiden, Caressa Coaching Ky:n ja Intersport Lielahden kanssa.

Liisa pitää luontoalan kehittymättömiä markkinoita huonona asiana. Selkeitä toimintamalleja ei ole ehtinyt muodostua, koska ala on nuori ja yrittäjäkentässä vaihtuvuus on suurta.

Yrityksen kehittäminen ja uudistuminen


Liisan mielestä alan yrittäjältä vaaditaan vahvaa ammattitaitoa ja rohkeutta, riskinottokykyä (myös henkisessä mielessä) ja uskoa omiin ideoihin. Luontomatkailu ei ole nopea tie taloudelliseen menestykseen, mutta mahdollistaa työtä pelkäämättömälle toimeentulon. Siihen vaaditaan sitkeyttä, kärsivällisyyttä, luovuutta ja kykyä tunnistaa asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja sen mukaan uudistumista.

Kehittymistä tarvitaan kaikessa: liiketoimintaosaamisessa, markkinoiden muutoksissa, muuttuvassa maailmassa. Yrityksen kehittämiseen tarvitaan ennen kaikkea rohkeutta ja epävarmuuden sietokykyä. ”On uskottava omiin ideoihinsa ja jaksettava taistella niiden puolesta riittävän kauan. Matkailussa – kuten ei millään palvelualalla – ei ole nopeita voittoja tarjolla. Siksi tästä työstä täytyy pitää ja ymmärtää sen kautta saatava kokemus, mielenkiintoisten ihmisten kohtaamiset ja luonnossa voimaantuminen sellaiseksi rikkaudeksi, jota ei voi rahassa edes mitata.”

Asiakaspalaute tulee käyttää hyväksi kaikissa tilanteissa. Palautetta kerätään säännöllisesti Tampereen ammattikorkeakoulun matkailuopiskelijoiden toimesta ja toimintaa pyritään kehittämään sen pohjalta. Monet asiakkaiden esittämät toiveet ja ideat ovat päätyneet tuotteiksi, esim. kurlinkikivet ja Amazing Racen tyylinen kaupunkisuunnistus.

Tulevaisuus


Yritys on nyt 20 vuoden ikäinen. Seuraavan viiden vuoden aikana yrityksen jatkosta on päätettävä ja tarvittavat siirrot tehtävä. Tapio ja Lauri ovat ”kasvamassa” yritykseen ja he ovat ottaneet kumpikin jo osaa toiminnasta vastuulleen. Paletti ei kuitenkaan ole vielä valmis ja he ovat avoimia monenlaisille ratkaisuille. Tavoitteena on siirtää retkien ja ohjelmapalveluiden painopistettä vielä enemmän luontoliikuntaan ja eräretkiin. Lajikoulutusta on mahdollista laajentaa melonnasta hiihdon kautta myös muihin lajeihin. Hyvinvointipakettien kehittäminen ja niille vakituisen asiakaskunnan hankkiminen kuuluvat myös suunnitelmiin.

Tulevaisuus näyttää hyvältä, koska luontomatkailu on edelleen kasvava trendi ja yrityksellä on perusasiat kunnossa. Liisa ja Pekka ovat luottavaisia sen suhteen, että Hit pyörii vaikka yrittäjät vaihtuvat. Uudistumista ja ajassa pysymistä siihen vaaditaan; ammattitaitoa pitää edelleen kehittää ja uusia yhteistyökumppaneita hankkia.

Liisan mielestä luontoalan koulutuksen kehittäminen ja sitä kautta tietoisuuden lisääminen ovat tärkeitä asioita. Myös hallinnon hajanaisuus vähintään kolmen ministeriön alaisuudessa on alan toimijoille haasteellista. Jokamiehen oikeuksien säilyminen EU- Suomessa on tärkeää ja luontoyrittäjien hyvät suhteet maan- ja metsänomistajiin on keskeinen toiminnan edellytys. Liisa on toiminut Luontoyrittäjyysverkostossa ja kokee yhdistyksen tärkeäksi alan etujärjestöksi ja toimijoiden välisen vuoropuhelun mahdollistajaksi.

”Koen olevani etuoikeutettu, kun olen saanut toimia aika tavalla pioneerina luontoyrittäjänä. Ala on monia mahdollisuuksia täynnä, voimakkaasti kehittyvä ja sillä on tulevaisuudessa vielä suurempi merkitys kuin nyt. Huolimatta siitä, että työ on fyysisestikin varsin raskasta, se on myös rikasta. Olen valintaani suunnattoman tyytyväinen” Liisa kertoo.

Lisätiedot

Hiking Travel, Hit Ky
Liisa ja Pekka Tyllilä
Rivitie 1 E, 33430 Vuorentausta
0400-636 057 (Liisa), 040-517 6527 (Pekka)
hikingtravel(at)hikingtravelhit.fi
www.hikingtravelhit.fi
www.facebook.com/pages/Hiking-Travel-Hit-LP/65242367159


 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry