etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Toimialat

Luontoyrittäjyys koostuu useasta erilaisesta toimialasta, mukana on esimerkiksi elintarvike-, käsityö- ja matkailuyrittäjyyttä. Kuitenkin kaikkien näiden yritysten yhteisenä ja keskeisenä tuotannontekijänä on suomalainen luonto. Luontoyrittäjyydessä korostuvat erityisesti luonnon aineettomat arvot ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttö. Uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään säästäen ja mahdollisimman vähän luontoa kuluttaen

Luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin perustuva matkailu voi sisältää useita eri teemoja ja painotuksia kuten suo, metsä, elämykset, metsästys tai kalastus. Maaseutumatkailuyritykset, joilla on luontoon liittyviä oheis- ja ohjelmapalveluja joko itse järjestettynä tai ostettuna, ovat erinomainen esimerkki luontoon perustuvasta matkailusta.

Luonto- ja eräoppaat sekä ohjelmapalveluyritykset tarjoavat monipuolista luontoaiheista sisältöä ja tekemistä matkailijoille eri vuodenaikoina, jolloin tarjolle saadaan erilaistettuja matkailu- ja virkistyspalveluita. Suomalainen luonto, itse koettuna ja maistettuna, vetoaa matkailijaan, mutta hyvän oppaan avulla elämys voi olla todella ainutlaatuinen tai ylipäätään helpommin koettavissa.

Luontoyrittäjyyteen kuuluva puun hyödyntäminen on tyypillisesti pienyrittäjyyttä. Toiminnassa korostuvat paikallisuus ja ympäristöhaittojen vähäisyys. Tuotteiden valmistuksessa suomalaisia puulajeja pyritään hyödyntämään niille parhaiten sopiviin käyttötarkoituksiin. Valmiissa töissä on nykytekniikasta huolimatta näkyvissä käsityömäisyys ja yksilöllisyys.

Hyvä esimerkki luontoyrittäjyyteen liittyvästä puualan toiminnasta on pienimuotoinen puusepänteollisuus, jossa puun ulkonäköä ja erityisominaisuuksia hyödyntäen valmistetaan esimerkiksi käyttöesineitä, huonekaluja, koriste-esineitä, liikelahjoja, matkamuistoja tai soittimia. Puuta käyttävät myös tervan ja hiilen polttajat. Puiset esineet sopivat hyvin käytettäväksi muun luontoyrittäjyyden yhteydessä, vaikkapa matkailussa.

Luonnontuotteiden hyödyntäminen on helppo mieltää luontoyrittäjyydeksi. Alaan kuuluu esimerkiksi luonnonmarjojen, -sienten ja -yrttien sekä erikoisluonnontuotteiden keruu, välittäminen ja jalostus. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää erityisesti elintarvikkeina, kosmetiikassa, lääkeaineena tai koristeina. Myös viherrakentaminen ja maisemointi voidaan katsoa luontoyrittäjyyteen kuuluvaksi, jos niissä käytetään luonnonkasveja ja muita luonnonmateriaaleja.

Luonnontuotteista valmistetaan luontoyrityksissä esimerkiksi mehuja, hilloja, makeisia ja tilaviinejä sekä erilaisia säilykkeitä ja kuivattuja tuotteita. Mahlan, petun ja kuusen kerkkien sekä erilaisten arvokkaiden ainesosien hyödyntämisessä on löydettävissä nykypäivän mukaisia ratkaisuja, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia yrittäjyyteen.

Luontoyrittäjyyteen kuuluvassa käsityöyrittäjyydessä materiaaleina käytetään esimerkiksi pajua, oksia, havuja, tuohta, käpyjä, sammalta, jäkälää ja kaislaa. Monia muitakin luonnon aineksia voidaan käyttää koristemateriaalina. Tupasvillakuituja voidaan käyttää luonnonläheisten tekstiilien valmistukseen. Alaan liittyvien kurssien järjestämisen lisäksi luontoyrittäjät voivat tarjota käsin tekemisen kautta aktiviteetteja ja luontoterapiaa matkailuyritysten asiakkaille.

Luonnon eläimiin, riistaan, kaloihin ja rapuihin liittyvässä luontoyrittäjyydessä korostuvat toiminnan vastuullisuus, eettisyys ja luontoelämyksen aitous. Ansiokalastus teollista troolipyyntiä lukuun ottamatta sekä sivutoiminen kalastus, riistan ja kalan jatkojalostus, metsästysmatkailu, eläinten täyttäminen ja porotalous ovat esimerkkejä eläimistöön perustuvasta luontoyrittäjyydestä. Elämysten hakeminen eläinten tarkkailusta tarjoaa yritysmahdollisuuksia entistä useammalle.

Maaperäaineksia hyödynnetään luontoyrittäjyydessä pienimuotoisesti ja paikallisesti, jotta ympäristövaikutukset ja jäljet luontoon jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Maaperään liittyy myös runsaasti elämyksellisiä voimavaroja, jotka tarjoavat ainutlaatuisia mahdollisuuksia luontoyrittäjyyteen. Esimerkiksi turpeeseen perustuvien kauneuden- ja terveydenhoitotuotteiden valmistaminen, turvehoitojen ja -kylpyjen tarjoaminen, tupasvillan, liekopuiden ja muiden turvetuotannon sivutuotteiden hyödyntäminen sekä kullanhuuhtominen ovat maaperäalaan liittyvää luontoyrittäjyyttä.

Suomen runsaat ja puhtaat vesivarat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia luontoyrittäjyyteen. Lisäksi lumi ja jää ovat uusiutuvia, maallemme luontevia elementtejä hyödynnettäviksi niin rakentamisessa kuin elämysten luojanakin. Esimerkiksi lähde- ja pohjavesien pullotus sekä lumeen ja jäähän liittyvä elämystarjonta kuuluvat luontoyrittäjyyteen.

Luontoon liittyvillä muilla palveluilla tarkoitetaan luonnon hoitoon ja hyödyntämiseen liittyvää palvelutoimintaa, joka ei suoranaisesti liity mihinkään erityiseen luonnonvaraan. Esimerkiksi maisemanhoitotyöt, virkistysalueiden suunnittelu ja rakentaminen sekä sisältötuotanto kuten luontovalokuvaus ovat luontoyrittäjyyteen kuuluvia muita palveluja. Lisäksi tärkeä alan yrittäjyyden ala on ympäristökasvatus, jolla voidaan vaikuttaa ihmisten luontotietämykseen sekä luonnon säilymiseen elämyksien ja virkistyksen lähteenä tulevaisuudessakin.


 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry