etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Suomen Vaellustallien liitto ry SuoVa ry

Suomen Vaellustallien liitto ry, SuoVa ry


Uusi jäsen luontoyrittäjyysverkostoon

Suomen Vaellustallien liitto ry on valtakunnallinen vaellusratsastusyrittäjien etujärjestö. Se on perustettu vuonna 2004 lisäämään vaellustallien välistä yhteistyötä. Jäsentallit ovat tavallisten ratsastustallien lisäksi laaja-alaisia matkailu-, virkistys- ja hyvinvointiyrityksiä. Edunvalvonnan lisäksi liitto auttaa jäsenistöään kehittämään ja markkinoimaan alan tuotteita ja palveluita sekä kannustaa yhteismarkkinointiin.

SuoVa ry: n puheenjohtajana toimii kolmatta kautta Noora Ruuth. Hänellä on oma matkailu- ja vaellustalliyritys Mikkelissä.

Vaellusratsastus

Vaellusratsastus on kiireetön ja rentouttava tapa nauttia luonnosta yhdessä hevosen kanssa. Se tarjoaa elämyksiä luonnossa, kiireetöntä vaeltamista, samanhenkisten ihmisten tapaamista ja nähtävyyksiin tutustumista. Vaellusratsastustarjontaa on lyhyistä, helpoista lenkeistä aina usean päivän mittaisiin haasteellisiin vaelluksiin. Vaellusratsastukseen voi tutustua lyhyillä, puolen tai koko päivän ratsastusretkillä kokeneiden ohjaajien opastuksessa. Varsinaiset ratsastusvaellukset ovat pidempiä, jopa useita päiviä kestäviä vaelluksia, joissa liikutaan luonnossa ratsain sivuteitä ja polkuja pitkin ja yövytään reitin varrella.

Jäsenistö

Liiton jäseniksi hyväksytään hevos- ja ratsastusvaelluksia järjestävät yritykset, alan yrittäjiksi aikovat henkilöjäsenet sekä erilaiset sidosryhmät, kuten alueelliset yritysten yhteenliittymät tai hevosalan projektit.

Jäsenyritykset voivat saada Priimatalli-laatumerkinnän, mikäli ne täyttävät liiton ohjeistuksen ja noudattavat toiminnassaan Kuluttajaviraston ohjeita ratsastuspalveluiden turvallisuuden ja laadun edistämiseksi sekä matkailun ohjelmapalvelujen (MoNo) normiston ohjeita.

Suomen Vaellustallien Liiton jäsenyrityksissä on käytössä erirotuisia hevosia: suomenhevosia, islanninhevosia, Norjan vuonohevosia, eestinhevosia ja muita rotuja.

Hevosmatkailu tänään

Hevosmatkailu on erikoistunut hevosten käyttöön matkailutuotteena. Vaellusratsastuksen kysyntä lisääntyy koko ajan, varsinkin aikuisratsastajat ovat löytäneet vaellusratsastuksesta rennon ja mukavan tavan liikkua luonnossa. Perinteisestä ratsastuskoulutoiminnasta hevosmatkailu eroaa palvelutarjontansa puolesta. Ratsastuspalveluiden lisäksi yritykset tarjoavat asiakkailleen majoitus- ja ruokailu- ja monesti myös ohjelmapalveluita.

Vaellusratsastus on hevosmatkailun tärkein ja suurin tuote leirien ja ratsastustuntien ohella. Muita tuotteita ovat erilaiset valjakko- ja rekiajelut mm. häissä ja muissa tapahtumissa. Myös erilaiset työhevostuotteet, kuten savotat, heinäajot yms. ovat kasvavia hevosmatkailun tuotteita.

Yhteistyökumppanien ja – verkostojen merkitys hevosmatkailuyrittäjille on merkittävä, sillä niiden myötä yrittäjät pystyvät tarjoamaan entistä monipuolisempia tuotteita ja palveluita. Suomen vaellustallien liiton tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen Ratsastajainliitto SRL, Matkailun edistämiskeskus MEK sekä erilaiset hevosalan projektit.

Vaellusratsastuksen kehittäminen

Hevosmatkailutuotteiden ja erityisesti vaellusratsastuksen kehittyminen, palvelujen yleistyminen ja palveluiden laadun parantaminen ovat varmin keino saada uusia harrastajia ja asiakkaita ratsastuksen piiriin. Tärkeänä tavoitteena onkin saada käyntiin kehittämishankkeita.

Matkailun turvallisuuteen on panostettu viime vuosien aikana mm. Kuluttajaviraston uusien ohjeiden myötä. Suomen Vaellustallien liiton tavoitteena on turvallisuuden ja laadun parantaminen kehittämällä hevosmatkailutuotteiden laatuluokitusjärjestelmää yhteispohjoismaiselta pohjalta.

Yhdistys edistää vaellusratsastusyrittäjien toimeentulon edellytyksiä mm. järjestämällä yhteistä koulutus-, konsultointi- markkinointi-, kehittämis- ja virkistystoimintaa. Koulutusta kehitetään yhteistyössä alan oppilaitoksen kanssa.

Vaellusratsastus on myös yksittäisten ratsastajien harrastus. Tavoitteena on aikaansaada yhteistyössä eri hevosalan reittihankkeiden kanssa sekä kansainvälistä että kotimaista matkailua palveleva reittiverkosto.

Suomessa on jo toteutettu muutamia vaellusratsastuksen kehittämishankkeita. Tavoitteena on ollut luoda toimivia yhteistyöverkostoja matkailuyrittäjien ja hevosmatkailuyrittäjien välille, jotta pystyttäisiin tarjoamaan entistä monipuolisempia tuotteita ja palveluja matkailijoille.


Lisätiedot:

Suomen Vaellustallien liitto ry

Yhteyshenkilö:
Noora Ruuth, pj
Luonto-Taipale
Santarantie 10, 51130 Vanhamäki
Puh. 040 7585 180
noora.ruuth(at)luontotaipale.fi

vaellustallit.fi

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry