etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry


Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on valtakunnallinen luontoalan yritysten ja toimijoitten yhteistyötä lisäävä järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä mm. tiedonvälityksen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin. Vuonna 2001 perustettu yhdistys korostaa alan toimintaedellytyksiä parantavassa toiminnassaan asiakaslähtöistä, ammattimaista ja vastuullista luontoyrittäjyyttä.

Yhdistys välittää luontoyrittäjyyteen liittyvää ajankohtaista tietoa säännöllisesti lähes joka kuukausi ilmestyvän tiedotteen avulla. Lisäksi yhdistys vastaa nettiin kootusta palvelusta, jossa on koottuna ja linkitettynä alaan liittyvää tietoutta. Nettisivujen yritysrekisteriin kootaan verkostoon kuuluvien yritysten sekä niiden tarjoamien tuotteiden ja palveluiden tiedot. Palvelulla lisätään yritysten näkyvyyttä ja yhteistyömahdollisuuksia. Yhdistys jäsenineen näkyy myös messuilla kokoamalla niihin yhteisosastoja.

Luontoon tukeutuvan matkailun, elintarvikeyrittäjyyden ja käsityöalan vahvan yhteistyön avulla yhdistys luo uusia mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja alan näkyvyyden vahvistamiseen. Alaan liittyvää kenttää kootaan kumppanuuksien avulla sateenvarjomaisesti yhteen, jotta yhteistyövoimin saadaan kehittymiseen lisävoimaa. Luontoyrittäjien näkökulmien esille saamiseksi yhdistys mm. ottaa kantaa ja antaa lausuntoja tai nimeää edustajia alan asioita käsitteleviin työryhmiin.

Yhteystiedot

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen logo

Vuosikokouskutsu

Yhdistyksen esittely

Jäseneksi?

Luontoyrittäjän eettiset ohjeet

Esite nettipalveluista

Yhdistyksen säännöt

Nature-based entrepreneurship

Kuukausitiedotteet

Luonnon koriste- ja käsityömateriaaleista ansioita ja silmänruokaa -hanke

Luonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaarin materiaali

ECOLL- Hanke

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry