etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Satakunta

Satakuntaan kuuluu 28 kuntaa, joiden yhteinen asukasmäärä on noin 240 000. Rannikkokaupungit Pori ja Rauma ovat alueen suurimmat väestö -, tuotanto- ja palvelukeskukset.

Suomen viidenneksi pisin joki Kokemäenjoki laskee mereen Porin kaupungin alueella muodostaen merkittävän laajan suistoalueen ja huomattavan kosteikkoalueen. Satakunnan maaseutumaisilla alueilla väestöntiheyserot ovat suuret. Kokemäenjoen eteläpuoleinen maaseutu on verrattain taajaan asuttua. Pohjois-Satakunnan maaseutu taas muistuttaa Suomen syrjäisimpiä osia harvan asutuksensa ja taajamien välisten pitkien etäisyyksien vuoksi.

Merkittävimpiä taajamien ulkopuolelta virkistyskäyttöön varattuja alueita Satakunnassa ovat Yyterin alue Porissa, Rauman saaristo sekä Hämeenkankaan harjumuodostuma Jämijärvellä. Suosittuja retkeilykohteita ovat Puurijärven-Isonsuon kansallispuisto, osittain Satakunnan puolelle sijoittuva Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto ja eräät laaja-alaiset suojelualueet, kuten Pomarkun Isoneva tai Honkajoen Huidankeidas. Joutsijärven metsäisestä virkistysalueesta Kullaalla on muodostumassa mm. laajan retkeilyreittiverkoston keskusalue. Luontopolkujen ja lintutornien rakentaminen on ollut erityisen aktiivista 1990-luvun puolivälin tienoilla. Myös retkeilyreittien toteuttamiseen tunnetaan kasvavaa kiinnostusta. Melontareittien toteuttamisen keskeneräisyydestä huolimatta useat joet ovat jo nyt suosittuja melontakohteita. Pohjois-Satakunnan alueella on panostettu moottorikelkkareittien kehittämiseen.

Satakuntaliitto

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry