etusivulle etusivulle
etusivulle haku yhteystiedot

Luonnontuotealan teemaryhmä

Luonnontuotealan teemaryhmä toimi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) määräajaksi nimittämänä, luonnontuotealalla toimivana asiantuntija- ja yhteistyöelimenä. Keskeisimpinä tehtävinä teemaryhmällä olivat toimialan kehittämistyön yhteensovittaminen, yrittäjyyden kehittymistä tukevan toimintaohjelman ja asiantuntijajärjestelmän kokoaminen sekä alan tarjoamien uusien mahdollisuuksien esilletuonti ja vahvistaminen. Luonnontuotealan teemaryhmän toimikausi päättyi vuoden 2013 lopussa.

Teemaryhmän (ja aiempien teemaryhmien) kokoamaa materiaalia ylläpidetään näillä sivuilla. Myös alaan liittyvä sähköinen uutispalvelu toteutetaan tämän sivuston kautta. Tutustu luonnontuotealan sivuihin!

Teemaryhmän tehtävät

Luonnontuotealan teemaryhmän tehtäviä olivat:

• koota luonnontuotealan kehittämiskonsortiota sekä vastuuhenkilöverkostoa elinkeinohallintoon ja alalle merkittäviin organisaatioihin
• valmistella luonnontuotealan toimintaohjelma yhdessä alan toimijoitten ja yritysten kanssa sekä edistää alan tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita alueellisesti ja valtakunnallisesti
• lisätä alan ammatillisen koulutuksen kehitystyötä sekä koulutusalan yhteistyötä ja tunnettuutta
• vahvistaa luontoalan yrittäjyyteen liittyvää kansainvälistä yhteistyötä
• tiedottaa alasta, tuoda esille luonnontuotealaa ja luontoyrittäjyyttä sekä tehdä aloitteita yhteistyössä alan toimijoiden kanssa mm. alan tilastoinnin kehittämiseksi

Teemaryhmän puheenjohtajana toimi ryhmäpäällikkö Anne Ristioja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Rovaniemeltä. Sihteerinä ryhmässä toimi Juha Rutanen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista Seinäjoelta.


Lisätiedot:

Anne Ristioja, ryhmäpäällikkö, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristokeskus, puh. 040 735 3600, sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Juha Rutanen, projektipäällikkö, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki, puh. 040 5737 568, sähköposti juha.rutanen@helsinki.fi

 
Copyright © 2005 Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry